obchod se starožitnostmi a obrazy
Loc: 50°24'56"N, 16°9'39"E

 

podmínky

platnost

Užívání internetových stránek antikhandl.cz podléhá následujícím podmínkám užívání. Registrací a užíváním každý uživatel souhlasí s podmínkami pro užívání těchto stránek, antikhandl.cz si vyhrazuje právo podmínky užívání kdykoli změnit. Platné znění aktuálních podmínek je zveřejněno v rubrice podmínky. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami, je mu další užívání internetových stránek antikhandl.cz výslovně zakázáno.

 

odpovědnost

Používání stránek antikhandl.cz je zcela zdarma. antikhandl.cz neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost on-line poskytovaných předmětů a informací uváděných na internetových stránkách ani za funkčnost nabízených služeb.

 

zpracovávání dat

Při používání internetových stránek antikhandl.cz jsou zjištovány všeobecné údaje a informace k interním statistickým účelům a kůli komfortu uživatele. Statistiky získávané z těchto dat slouží k tomu, aby bylo možno internetové stránky lépe přizpusobit potřebám uživatelů. Uživatel souhlasí s tím, že jeho sdělená data (jméno, adresa, telefonní císlo, IP adresa) mohou být shromaždována, ukládána a užívána za účelem účetnictví a k vlastním marketinkovým účelům. Tato data používáme za účelem splnění zákonných předpisů, k realizaci zakázek, k realizaci platebního styku a k reklamním účelům.

ochrana autorských práv

© copyright 1997 – 2011 antikhandl.cz

obrázky, videa a texty poddléhají ochraně autorských práv a nesmějí být bez písemného souhlasu antikhandl.cz používány, kopírovány nebo jinak zpracovávány.

 

on-line výkup

antikhandl.cz si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neodpovídat na dotazy k posouzení. antikhandl.cz on-line nabídky jsou realizovány výhradně na základě údajů uživatele a posouzení zaslaných fotografií předmetu. Uživatel bere na vedomí, že toto první posouzení na základě přetrvávající značné nejistoty způsobené odhadem na dálku nemůže být závazné jako po bezprostřední prohlídce předmetu. Odpovědnost za správnost a pravdivost výsledku on-line výkupu je vyloučena.


registrační údaje

Za účelem bezproblémové realizace obchodu a administrativního zajištení potřebuje antikhandl.cz povinně Vaše jméno, telefonní číslo, soukromou poštovní adresu (žádnou poštovní schránku) a e-mailovou adresu. V případě změny osobních údajů uvedených při registraci je uživatel povinen údaje obratem aktualizovat. Při vyplňování registračních údajů je nutno dbát na to, abyste vyplnily skutečné údaje a nezvolili žádné zavádějící informace, adresy a jména jiných osob a pod.

vyloučení uživatele

antikhandl.cz má vedle volného rozhodování o schválení uživatele, také právo vyloučit uživatele, nebo prodej s uživatelem v případě porušení podmínek, zákona, dobrých mravů a z jiných důvodů, zamítnout atd.

prodej

antikhandl.cz - kamený obchod se starožitnostmi a obrazy v Náchodě od roku 1997, provozovatel Martin Housa registrován ŽÚ Náchod číclo jednací 94/102087/F-22 nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kultůrní hodnoty, provoz podléhá platným zákonům ČR

komisní prodej

Chcete-li prodat některý předmět a nejsme schopni se s Vámi domluvit na výkupu za hotové je nabídnut komisní prodej v případě, že se jedná o kvalitní předmět u kterého je předpoklad následného prodeje. Procenta provize jsou stanovena individuálně dle obvyklých relací.

výkup za hotové

Potřebujeteli ihned finanční hotovost? Vykupujeme a ihned v hotovosti proplácíme kvalitní předměty jako jsou obrazy, sochy, hodiny stříbrné předměty, nábytek a pod. Vykupujeme i celé pozůstalosti a sbírky. Více na stránce výkup.

© antihandl.cz - 2011