obchod se starožitnostmi a obrazy
Loc: 50°24'56"N, 16°9'39"E

melancholie
1290 PRODÁNO
Štursa Jan / melancholie
 

socha melancholické dívky, glazovaná bílá keramika, autor Jan Štursa, ze spodu tlačená číclice 638, 40 cm

Štursa Jan

(15. 5. 1880 Nové Město na Moravě - 2. 5. 1925 Praha)

Sochař a medailér. V letech 1894 - 1989 navštěvoval kamenickou a sochařskou školu v Hořicích. Poté působí v Německu jako kameník. V letech 1899 - 1903 byl žákem prof. J. V. Myslbeka na akadeii v Praze. Na Hlávkovo stipendium se na čas usazuje v Římě. Od roku 1907 se stal asistentem Myslbekovy školy až do vypuknutí první světové války, kdy byl 1916 jmenován profesorem na akademii na místo zemřelého S. Suchardy v medailérské škole. Od roku 1908 působil jako Myslbekův asistent, kdy se po jeho smrtiv roce 1919 stal jeho nástupcem. V roce 1922 byl zvolem rektorem a tuto funkci zastával až do roku 1924. Zemřel vlastní rukou. Jeho sochařský projem se utvořil na akademii pod vlivem J.V.Myslbeka, kde patřel k jeho nejlepším žákům, později se jejich umělecký názor rozchází. Sochy proveděl převážně v kameni nebo bronzu. Jako profesor na akademii vychoval řádku výtečných umělců, která je označována Štursova škola: K těmto osobnostem patří: Bedřich Stefan, Jna Lauda, Břetislav Benda, Josef Wágner, Marie DurasováVincenc Makovský, Hana Wichterlová, Marie Wágnerová, Marie Jirásková.

Autor viz T 2/568

 

v depozitu viz nápověda

© antihandl.cz - 2011