obchod se starožitnostmi a obrazy
Loc: 50°24'56"N, 16°9'39"E

cyril a metoděj
1638 PRODÁNO
Köhler Jano / cyril a metoděj
 

velká barevná litografie Cyrila a Metoděje se zlacenou svatozáří, 78 x 60 cm s rámem 86 x 68 cm, autor Jano Kohler, značeno v pravo dole LITH. Jano Kohler v desce, rámováno pod sklem

Köhler Jano

Brno 9.2. 1873 - 20.1. 1941 Brno

český akademický malíř, po smrti otce se přestěhovali do rodných Nenkovic u Kyjova, studoval na české, tehdy přeplněné škole. Nadaný syn sice nejprve navštěvoval českém gymnáziu v Brně, ale studia dokončil až v Praze. Zde se mu otevřely nové možnosti. Rozhodnut pro studium profesury kreslení, přihlásil se na pražskou Umělecko-průmyslovou školu. Tady poznal řadu význačných výtvarníků doby, jež na něho měli vliv po celou dobu jeho výtvarné kariéry. Profesorem kreslení se Jano Kohler však nikdy nestal. Na pražské Akademii výtvarných umění, kterou navštěvoval rok, se stal žákem profesora Františka Ženíška a Maxe Pirnera. Dekorativní techniky v architektuře (freska, sgrafito, mozaika) studoval u architekta Kamila Hilberta. Své umělecké působení započal právě s tímto architektem v jeho rodišti, v Lounech, kde společně prováděli první zakázky v podobě výzdoby fasád vil na soukromou objednávku. Společně také strávili dvě zimní období v mnichovských ateliérech, kde se zaměřili na studium právě těchto technik. První velkou zakázku (1899-1901) získal díky přátelům na pernštejnském zámku v Prostějově. Seznámil se zde s vůdcem a hlavním organizátorem katolické moderny Karlem Dostálem - Lutinovem, jenž umělce podporoval a informoval o jeho pracích ve svém časopisu Nový Život, kde publikoval také Kohlerovy ilustrace. O rok později zde vyzdobil sgrafity dům přítele Ing. Václava Součka. V Prostějově roku 1912 vytvořil i litografii Cyrila a Metoděje, která se o jednadvacet let později dostala na československé známky. Další díla tvořil v Olomouci (arcibiskupský palác, Sarkandrova kaple), Kroměříži, na Svatém Hostýně (keramické mozaiky) a na mnoha dalších místech Moravy. Jano Kohlera je také vzpomenou v souvislosti s uměleckých sdružením sídlícím v Hodoníně - Sdružení výtvarných umělců Moravských (SVUM). Kohler se stal jedním z jeho podstatných zakladatelů, členů a organizátorů a vyzdobil také roku 1912 nově vzniklou budovu Domu umělců, která sloužila jako výstavní prostory celého Sdružení vedeného Jožou Uprkou. V roce 1926 se přestěhoval z Nenkovic do Strážovic u Kyjova. Zemřel v brněnské nemocnici U sv. Anny 20. ledna 1941. Za svou 40letou samostatnou výtvarnou kariéru vyzdobil bezmála 70 sakrálních a 55 světských staveb. Jeho dílo je ale daleko širší, čítá celkem 2 500 prací mezi nimiž najdeme olej, ilustraci, grafiku, kresbu, návrhy liturgických předmětů aj.

možno zaslat poštou

© antihandl.cz - 2011