obchod se starožitnostmi a obrazy
Loc: 50°24'56"N, 16°9'39"E

tanečnice
1657 PRODÁNO
Mařatka Josef / tanečnice
 

socha tanečnice Olgy Gzowské, pálená hlína 23,5cm, autor Josef Mařatka, neznačeno

Mařatka Josef

(Praha 21.5.1874 - 20.4.1937 Praha)

Nejdříve v letech 1889-96 studoval Uměleckoprůmyslovou školu u Celdy Kloučka, poté byl žákem prof. J. V. Myslbeka (1896- 1899) na akedemii v Praze. Na Hlávkovo stipendium v roce 1900 odjíždí do Paříže, kde pracuje jako žák v ateliéru Auguste Rodina do roku 1904. V roce 1902 uspořádal v Praze výstavu Auguste Rodina a později v roce 1909 také pražskou výstavu Antoina Bourdella. Roku 1904 se vrací do Prahy, kde v letech 1905 - 1907 společně se S. Suchardou pracuje na pomníku Palackého. Provádí modely pro Šalounův pomník Mistra Jana Husa. V roce 1912 podnikl studijní cestu po Itálii. Od roku 1920 působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, Ve stejném roce se stává členem Société des Beaux Arts v Paříži. Vytvořil řadu portrétů předních osobností. V rané tvorbě reagoval na počínající expresionismus. Rodinuv vliv přesměroval jeho tvorbu k secesnímu symbolismu. Později se nechal inspirovat Burdellem. Poválečná tvorba navazovala na klasickou myslbekovskou tradici, a jen minimálně uplatňovala současné tendence sociálního umění a neoklasicismu. Od roku 1897 vystavoval ve Vídni, Paříži, Drážďanech, Petrohradě, Waršavě, Benátkách,...

Autor viz T2/101

možno zaslat poštou

© antihandl.cz - 2011