obchod se starožitnostmi a obrazy
Loc: 50°24'56"N, 16°9'39"E

rok na vsi
1674 PRODÁNO
Sedláček Vojtěch / rok na vsi
kresba / papír
 

varianta ilustrace z Roku na vsi, kresba tuší na papíře 26x 20 cm s rámem 30 x 36 cm, autor Vojtěch Sedláček, podepsáno tužkou vlevo dole Vojt. Sedláček 49, na zadní straně přípis s dedikací, rámováno v paspartě pod sklem

Sedláček Vojtěch

(9.9.1892 Libčany u Hradce Králové - 3. 2.1973 Praha)

Malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor. Vystudoval reálné gymnázium v Hradci Králové. V letech 1911 - 1920 studoval na akademii v Praze u prof. Josefa Loukoty, Jana Preislera a M. Švabinského. Po složení zkoušky roku 1918 působí jako středoškolský profesor kreslení až do roku 1925. Poté se věnuje pouze umělecké tvorbě. Roku 1916 se stal členem Umělecké besedy a v roce 1919 i členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Nejvýraznějších úspěchů dosáhl ve 30. letech (čestné uznání v Paříži, 1937; ceny v soutěži o Nejkrásnější knihu, 1938 a 1939). Roku 1946 byl jmenován členem České akademie věd a umění, byl rovněž nositelem Řádu republiky (1962) a titulu národní umělec (1959). Sedláčkovu tvorbu poznamenalo sociální umění se zájmem o venkovskou tematiku a figurální stafáž, od které postupem času upouštěl.

Autor viz T2/402

 

možno zaslat poštou

© antihandl.cz - 2011