obchod se starožitnostmi a obrazy
Loc: 50°24'56"N, 16°9'39"E

dóza na mýdlo
1756 PRODÁNO
Loket / dóza na mýdlo
 

dóza na mýdlo s malovaným víkem, býlý porcelán značený na dně tlačenou značkou Loket, 19. století, 8 x 24 cm

Loket

výrobce českého porcelánu. Továrna byla založena v roce 1816 bratry Evženem a Rudolfem Haidingrovými. Nejprve továrna spolupracovala s Vídeňskou porcelánkou pro kterou dodávala materiál. Po roce 1828 se do podniku přidává bratr Vilém, který pro neshody později v roce 1840 ochází. Po krizi v letech 1816 - 1821 se továrna rychle rozvíjí a již v letech 1829 - 1839 získává na pražských průmyslových výstavách významná ocenění. Po smrti původních majitelů pokračují jijich dědicové. Ti v roce 1873 podnik prodávají podnikatelům Springerovi a Oppenheimerovi. Pod touto firmou byla vedena až do roku 1918, kdy se spojila s několika dalšími porcelánkami v koncern Epiag. Po roce 1945 byla továrna začleněna do Karlovarského porcelánu jako továrna Loket. V historii zde byly vyráběny kopie Míšně pod značkou "AR". Od počátku továrna značí své produkty obrněnou paží s mečem směřující do leva modře pod glazurou 1817 - 1833. Pouze kusy malované ve Vídni v letech 1817 - 1818 jsou malovány černě, zlatě nebo tmavofialově na glazuře. Ve 30. letech 19. stol značí velké kusy tlačenným "Haidinger" nebo " Bruder Haidinger" a ostatní předměty tlačenou obrněnou paží s mečem. Firma Springer a Co. tuto značku užívají dál tak že ji vložili do štítu na nímž umístili korunu. Po začlenění firmy do koncernu Epiak se na místě koruny užívá nápis Epiag.

možno zaslat poštou

© antihandl.cz - 2011