obchod se starožitnostmi a obrazy
Loc: 50°24'56"N, 16°9'39"E

holčička
2160 PRODÁNO
Bechyně / holčička
 

soška sedící holčičky v kroji držící srdce z pouti s nápisem "Z lásky", bílá malovaná keramika s glazůrou, značeno na podstavci nečitělně (autor) na dně značka Bechyně, 23 x 22 cm

Bechyně

Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci. Díky nim a rovněž díky kvalitním místním surovinám se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství. Letitá tradice, kvalitní suroviny a zájem o rozvoj odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde. Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku. Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy.

možno zaslat poštou

© antihandl.cz - 2011