obchod se starožitnostmi a obrazy
Loc: 50°24'56"N, 16°9'39"E

melancholie
2294 PRODÁNO
Štursa Jan / melancholie
 

socha melancholické dívky, pálená hlína terakota, autor Jan Štursa, ze spodní strany zbytky tužkou ŠTURSA, podepsáno na podstavě ŠTURSA, 21,5 cm

Štursa Jan

(15. 5. 1880 Nové Město na Moravě - 2. 5. 1925 Praha)

Sochař a medailér. V letech 1894 - 1989 navštěvoval kamenickou a sochařskou školu v Hořicích. Poté působí v Německu jako kameník. V letech 1899 - 1903 byl žákem prof. J. V. Myslbeka na akadeii v Praze. Na Hlávkovo stipendium se na čas usazuje v Římě. Od roku 1907 se stal asistentem Myslbekovy školy až do vypuknutí první světové války, kdy byl 1916 jmenován profesorem na akademii na místo zemřelého S. Suchardy v medailérské škole. Od roku 1908 působil jako Myslbekův asistent, kdy se po jeho smrtiv roce 1919 stal jeho nástupcem. V roce 1922 byl zvolem rektorem a tuto funkci zastával až do roku 1924. Zemřel vlastní rukou. Jeho sochařský projem se utvořil na akademii pod vlivem J.V.Myslbeka, kde patřel k jeho nejlepším žákům, později se jejich umělecký názor rozchází. Sochy proveděl převážně v kameni nebo bronzu. Jako profesor na akademii vychoval řádku výtečných umělců, která je označována Štursova škola: K těmto osobnostem patří: Bedřich Stefan, Jna Lauda, Břetislav Benda, Josef Wágner, Marie DurasováVincenc Makovský, Hana Wichterlová, Marie Wágnerová, Marie Jirásková.

Autor viz T 2/568

 

možno zaslat poštou

© antihandl.cz - 2011